اجاره ماشین بدون چک

اجاره ماشین بدون چک

اجاره ماشین توسط مشتری و دریافت چک و سند و سفته از سمت شرکت اجاره خودرو یکی از مطمئن ترین تضامین جهت قراردادهای اجاره ماشین میباشد. مشتری با ارائه چک و سفته به عنوان ضمانت اجاره خودرو که در اکثر شرکت ها به میزان قیمت خودرو میباشد ، خودرو مورد نظر خود را انتخاب و همچنین تاریخ و مکان مورد نظر برای دریافت خودرو را مشخص نموده و جهت دریافت آن با شرکت هماهنگ می کند چک دریافت شده در پایان قرارداد اجاره به مشتری تحویل داده میشود.ارائه چک از سمت مشتری کاری دشوار و توجیه ناپذیر است و همچنین ممکن است  شرکت های اجاره خودرو ، مدارک و وجه نقدی که دریافت می کنند در بسیاری از مواقع وجه نقد یا مدارک را عودت نکنند و یا برای عودت آن بهانه تراشی کنند و برای شما دردسر ایجاد کنند از این رو شرکت یوروپ کار کیش با کادری مجرب و با تجربه ، برای سهولت و همچنین جلب اعتماد شما آماده خدمت رسانی اجاره ماشین بدون چک ، اجاره ماشین با راننده و بدون راننده به صورت 24 ساعته میباشد.