دانستنی های فنی خودرو

زمان تعویض روغن های ترمز، هیدرولیک وگیربکس

زمان تعویض روغن های ترمز، هیدرولیک وگیربکس

تقریبا همه رانندگان وسایل نقلیه از نحوه عملکرد روغن موتور و زمان تعویض آن بر اساس کیلومتر کارکرد خودرو اطلاعات کافی دارند، اما سیالات مهم دیگری در خودرو مورد استفاده قرار می گیرد که...