شورلت مالیبو 2016

شورلت مالیبو 2016

ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو شورلت مالیبو 2016

1 الی 2 روز : 4,000,000ریال

2 ای 6 روز : 3,600,000ریال

7 الی 13 روز : 3,400,000ریال

14 الی 20 روز : 3,200,000ریال

21 الی 29 روز : 3,000,000ریال