شورلت مالیبو 2016

شورلت مالیبو 2016

ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو شورلت مالیبو 2016

1 الی 2 روز : 7,500,000ریال
2 ای 6 روز : 7,000,000ریال
7 الی 13 روز : 6,000,000ریال
14 الی 20 روز : 5,500,000ریال
21 الی 29 روز : 4,500,000ریال