شورلت کامارو کروک New

شورلت کامارو کروک New

تعداد درب ۲ درب
سال تولید 2014
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 10,000,000ریال
2 ای 6 روز : 9,000,000ریال
7 الی 13 روز : 8,500,000ریال
14 الی 20 روز : 8,000,000ریال
21 الی 29 روز : 7,500,000ریال