خودروها

کیا اسپورتیج 2018و2017

کیا اسپورتیج 2018و2017

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 4,000,000ریال
2 ای 6 روز : 3,600,000ریال
7 الی 13 روز : 3,400,000ریال
14 الی 20 روز : 3,200,000ریال
21 الی 29 روز : 3,000,000ریال

نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 3,000,000ریال
2 ای 6 روز : 2,700,000ریال
7 الی 13 روز : 2,550,000ریال
14 الی 20 روز : 2,400,000ریال
21 الی 29 روز : 2,250,000ریال

هیوندای النترا 2018

هیوندای النترا 2018

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 3,000,000ریال
2 ای 6 روز : 2,700,000ریال
7 الی 13 روز : 2,550,000ریال
14 الی 20 روز : 2,400,000ریال
21 الی 29 روز : 2,250,000ریال

شورلت مالیبو 2016

شورلت مالیبو 2016

ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 4,500,000ریال
2 ای 6 روز : 4,050,000ریال
7 الی 13 روز : 3,850,000ریال
14 الی 20 روز : 3,600,000ریال
21 الی 29 روز : 3,350,000ریال

نیسان سانی 2018

نیسان سانی 2018

ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 2,500,000ریال
2 ای 6 روز : 2,250,000ریال
7 الی 13 روز : 2,150,000ریال
14 الی 20 روز : 2,000,000ریال
21 الی 29 روز : 1,850,00ریال

نیسان کیکس 2017

نیسان کیکس 2017

سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 3,500,000ریال
2 ای 6 روز : 3,150,000ریال
7 الی 13 روز : 2,950,000ریال
14 الی 20 روز : 2,800,000ریال
21 الی 29 روز : 2,650,000ریال