خودروها

کیا اسپورتیج 2018و2017

کیا اسپورتیج 2018و2017

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

کیا اسپورتیج 2018و2017

1 الی 2 روز : 8,000,000ریال

2 ای 6 روز : 7,500,000ریال

7 الی 13 روز : 7,000,000ریال

14 الی 20 روز : 6,000,000ریال

21 الی 29 روز : 5,000,000ریال

نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان


1 الی 2 روز : 4,000,000ریال
2 ای 6 روز : 3,600,000ریال
7 الی 13 روز : 3,400,000ریال
14 الی 20 روز : 3,200,000ریال
21 الی 29 روز : 3,000,000ریال

هیوندای النترا 2018

هیوندای النترا 2018

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو هیوندای النترا 20181 الی 2 روز : 6,000,000ریال

2 ای 6 روز : 5,500,000ریال

7 الی 13 روز : 5,000,000ریال

14 الی 20 روز : 4,000,000ریال

21 الی 29 روز : 3,500,000ریال

شورلت مالیبو 2016

شورلت مالیبو 2016

ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو شورلت مالیبو 2016

1 الی 2 روز : 7,500,000ریال
2 ای 6 روز : 7,000,000ریال
7 الی 13 روز : 6,000,000ریال
14 الی 20 روز : 5,500,000ریال
21 الی 29 روز : 4,500,000ریال

نیسان سانی 2018

نیسان سانی 2018

ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان سانی 2018

1 الی 2 روز : 4,500,000ریال

2 ای 6 روز : 4,000,000ریال

7 الی 13 روز : 3,500,000ریال

14 الی 20 روز : 3,000,000ریال

21 الی 29 روز : 2,700,000ریال

نیسان کیکس 2017

نیسان کیکس 2017

سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان کیکس 20171 الی 2 روز : 6,500,000ریال

2 ای 6 روز : 6,000,000ریال

7 الی 13 روز : 5,500,000ریال

14 الی 20 روز : 4,000,000ریال

21 الی 29 روز : 4,500,00ریال

سورنتو

سورنتو

کیا سورنتو1 الی 2 روز : 11,000,000ریال

2 ای 6 روز : 10,000,000ریال

7 الی 13 روز : 9,000,000ریال

14 الی 20 روز : 8,000,000ریال

21 الی 29 روز : 6,500,000ریال

کیا سراتو

کیا سراتو

کیا سراتو1 الی 2 روز : 6,000,000ریال

2 ای 6 روز : 5,500,000ریال

7 الی 13 روز : 5,000,000ریال

14 الی 20 روز : 4,000,000ریال

21 الی 29 روز : 3,500,00ریال