خودروها

کیا اسپورتیج 2018و2017

کیا اسپورتیج 2018و2017

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 6,500,000ریال
2 ای 6 روز : 5,850,000ریال
7 الی 13 روز : 4,680,000ریال
14 الی 20 روز : 5,530,000ریال
21 الی 29 روز : 5,200,000ریال

شورلت کامارو کروک New

شورلت کامارو کروک New

تعداد درب ۲ درب
سال تولید 2014
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 14,000,000ریال
2 ای 6 روز : 12,600,000ریال
7 الی 13 روز : 11,900,000ریال
14 الی 20 روز : 11,200,000ریال
21 الی 29 روز : 10,500,000ریال

نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان


1 الی 2 روز : 4,000,000ریال
2 ای 6 روز : 3,600,000ریال
7 الی 13 روز : 3,400,000ریال
14 الی 20 روز : 3,200,000ریال
21 الی 29 روز : 3,000,00ریال

هیوندای النترا 2018

هیوندای النترا 2018

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان
گیربکس اتومات


1 الی 2 روز : 4,500,000ریال
2 ای 6 روز : 4,050,000ریال
7 الی 13 روز : 3,830,000ریال
14 الی 20 روز : 3,600,000ریال
21 الی 29 روز : 3,380,00ریال

شورلت مالیبو 2016

شورلت مالیبو 2016

ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 6,500,000ریال
2 ای 6 روز : 5,850,000ریال
7 الی 13 روز : 4,680,000ریال
14 الی 20 روز : 5,530,000ریال
21 الی 29 روز : 5,200,000ریال

نیسان سانی 2018

نیسان سانی 2018

ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 3,500,000ریال
2 ای 6 روز : 3,150,000ریال
7 الی 13 روز : 2,550,000ریال
14 الی 20 روز : 2,980,000ریال
21 الی 29 روز : 2,800,00ریال

نیسان کیکس 2017

نیسان کیکس 2017

سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات


1 الی 2 روز : 5,500,000ریال
2 ای 6 روز : 4,950,000ریال
7 الی 13 روز : 4,680,000ریال
14 الی 20 روز : 4,400,000ریال
21 الی 29 روز : 4,130,00ریال

سورنتو

سورنتو


1 الی 2 روز : 8,000,000ریال
2 ای 6 روز : 7,200,000ریال
7 الی 13 روز : 6,800,000ریال
14 الی 20 روز : 6,400,000ریال
21 الی 29 روز : 6,000,000ریال

کیا سراتو

کیا سراتو


1 الی 2 روز : 4,500,000ریال
2 ای 6 روز : 4,050,000ریال
7 الی 13 روز : 3,830,000ریال
14 الی 20 روز : 3,600,000ریال
21 الی 29 روز : 3,380,00ریال