نیسان سانی 2018

نیسان سانی 2018

ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان سانی 2018

1 الی 2 روز : 4,500,000ریال

2 ای 6 روز : 4,000,000ریال

7 الی 13 روز : 3,500,000ریال

14 الی 20 روز : 3,000,000ریال

21 الی 29 روز : 2,700,00ریال