نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان سنترا 2018

1 الی 2 روز : 3,000,000ریال
2 ای 6 روز : 2,700,000ریال
7 الی 13 روز : 2,550,000ریال
14 الی 20 روز : 2,400,000ریال
21 الی 29 روز : 2,250,000ریال