نیسان سنترا 2018

نیسان سنترا 2018

گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان سنترا 2018

1 الی 2 روز : 2,300,000ریال

2 ای 6 روز : 2,100,000ریال

7 الی 13 روز : 1,950,000ریال

14 الی 20 روز : 1,850,000ریال

21 الی 29 روز : 1,700,000ریال