کامارو کروک 2014 new

کامارو کروک 2014 new

گیربکس اتومات
نوع خودرو کوپه
سال تولید 2014

لیست قیمت اجاره خودرو کامارو کروک 2014 new

1 الی 2 روز : 8,000,000ریال
2 ای 6 روز : 7,200,000ریال
7 الی 13 روز : 6,800,000ریال
14 الی 20 روز : 6,400,000ریال
21 الی 29 روز : 6,000,000ریال