کامارو کروک 2014

کامارو کروک 2014

گیربکس اتومات
نوع خودرو کوپه
سال تولید 2014

لیست قیمت اجاره خودرو کامارو کروک 2014

1 الی 2 روز : 7,000,000ریال

2 ای 6 روز : 6,300,000ریال

7 الی 13 روز : 5,950,000ریال

14 الی 20 روز : 5,600,000ریال

21 الی 29 روز : 5,250,000ریال