کیا اسپورتیج 2018و2017

کیا اسپورتیج 2018و2017

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو کیا اسپورتیج 2018و2017

1 الی 2 روز : 4,000,000ریال
2 ای 6 روز : 3,600,000ریال
7 الی 13 روز : 3,400,000ریال
14 الی 20 روز : 3,200,000ریال
21 الی 29 روز : 3,000,000ریال