کیا اسپورتیج 2018

کیا اسپورتیج 2018

سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو کیا اسپورتیج 2018

1 الی 2 روز : 3,200,000ریال

2 ای 6 روز : 2,900,000ریال

7 الی 13 روز : 2,700,000ریال

14 الی 20 روز : 2,500,000ریال

21 الی 29 روز : 2,400,000ریال