تعداد درب ۲ درب
سال تولید 2014
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

قیمت روزانه: 8،000،000 ریال قیمت هفتگی:35،000،000 ریال قیمت ماهانه: 120،000،000 ریال