گیربکس اتومات
سال تولید ۲۰۱۸
تعداد درب ۴ درب
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 3,000,000ریال 2 ای 6 روز : 2,700,000ریال 7 الی 13 روز : 2,550,000ریال 14 الی 20 روز : 2,400,000ریال 21 الی 29 روز : 2,250,000ریال