سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

کیا اسپورتیج 2018و2017 1 الی 2 روز : 8,000,000ریال 2 ای 6 روز : 7,500,000ریال 7 الی 13 روز : 7,000,000ریال 14 الی 20 روز : 6,000,000ریال 21 الی 29 روز : 5,000,000ریال