سال تولید ۲۰۱۸
نوع خودرو شاسی بلند
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 3,200,000ریال 2 ای 6 روز : 2,900,000ریال 7 الی 13 روز : 2,700,000ریال 14 الی 20 روز : 2,500,000ریال 21 الی 29 روز : 2,400,000ریال