ظرفیت ۴ نفر
سال تولید ۲۰۱۶
گیربکس اتومات
نوع خودرو سدان

1 الی 2 روز : 4,500,000ریال 2 ای 6 روز : 4,050,000ریال 7 الی 13 روز : 3,850,000ریال 14 الی 20 روز : 3,600,000ریال 21 الی 29 روز : 3,350,000ریال